Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
12.09.19 - 27.09.19 Zveřejnění výsledků kontroly s přijatými opatřeními Obec Tuchoraz
30.08.19 - 30.09.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
29.08.19 - 19.10.19 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUCHORAZ - ZMĚNA Č. 4 Obec Tuchoraz
29.08.19 - 17.10.19 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 4 ÚP sídelního útvaru Tuchoraz Město Český Brod
15.08.19 - 01.09.19 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při částečné uzavírce silnice Městský úřad Český Brod
06.08.19 - 21.08.19 Rozhodnutí - vodní zdroje NV1, NV2, napojení na veřejný vodovod Město Český Brod
01.07.19 - 16.07.19 Nařízení Města Český Brod Město Český Brod
20.06.19 - 09.07.19 Výzva k podání nabídky rekonstrukce technologie úpravny vody Tuchoraz Obec Tuchoraz
19.06.19 - 04.07.19 Usnesení - Dražební vyhláška Exekutorský úřad Klatovy
17.06.19 - 18.07.19 Zpráva č. 1 o uplatňování územního plánu Vrátkov v uplynulém období (2015-2019) Městský úřad Český Brod
17.06.19 - 17.07.19 Záměr pronájmu bytu Obec Tuchoraz
10.06.19 - 25.06.19 Oznámení - zahájení společného řízení - vodní zdroje NV1, NV2 Městský úřad Český Brod
15.05.19 - 01.07.19 OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUCHORAZ Městský úřad Český Brod
09.05.19 - 25.05.19 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Obecní úřad Tuchoraz
07.05.19 - 22.05.19 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/1132 a č. III/10814 Městský úřad Český Brod
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Český Brod
30.04.19 - 15.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
29.04.19 - 14.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 1.SčV
25.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška Finanční úřad
25.04.19 - 25.05.19 Svolání I. zasedání OVK pro volby do EP Obecní úřad Tuchoraz

Stránky