Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
08.02.21 - 29.03.21 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Český Brod
16.12.20 - 31.12.20 OZV č.2/2020 o poplatku za komunální odpad Obec Tuchoraz
23.11.20 - 08.12.20 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu "Rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci Tuchoraz" Město Český Brod
20.11.20 - 05.12.20 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2021 1.SčV
06.11.20 - 21.11.20 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Tuchoraz
14.10.20 - 29.10.20 Oznámení - zahájení stavebního řízení- Rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci Tuchoraz Město Český Brod
14.10.20 - 29.10.20 Veřejná vyhláška oznámení- vydání Změny č. 1 ÚP Kostelec nad Černými lesy Městský úřad v Říčanech
10.10.20 - 25.10.20 Volby do Senátu Parlamentu ČR-II kolo - Opis výsledku hlasování v okrsku Tuchoraz Český statistický úřad
03.10.20 - 18.10.20 Volby do Senátu Parlamentu ČR - Opis výsledku hlasování v okrsku Tuchoraz Český statistický úřad
03.10.20 - 18.10.20 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Opis výsledku hlasování v okrsku Tuchoraz Český statistický úřad
16.09.20 - 11.10.20 Oznámení o době a místě konání voleb Obec Tuchoraz
14.09.20 - 29.09.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
07.09.20 - 17.09.20 Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejíchž účast na školení je povinná, o termínech školení Obecní úřad Tuchoraz
03.09.20 - 03.10.20 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obecní úřad Tuchoraz
31.08.20 - 15.09.20 Agenda nedostačně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí(neznámý vlastník)-§§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.08.20 - 03.10.20 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
17.08.20 - 03.10.20 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
27.07.20 - 31.12.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství
25.06.20 - 19.08.20 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu Územního plánu Přistoupim Městský úřad Český Brod
27.05.20 - 11.06.20 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod

Stránky