Kanalizace

Slavnostní otevření Projektu s názvem " Kanalizace ČOV "

Dne 14. 4. 2021 se uskutečnilo slavnostní otevření Projektu "Kanalizace a ČOV ".

Projekt Kanalizace a ČOV v obci Tuchoraz, byl proveden zhotovitelem, „SDRUŽENÍ TUCHORAZ“ se sídlem Nádražní 25, Roztoky 252 63, v průběhu od 09/2017 do 06/2019 Dle smlouvy o dílo je celková výše investice stavebních prací vyčíslena na 77 232 641,- Kč vč. DPH.

Cena vodného a stočného pro rok 2021

Cena stočného se nemění. Od 1.1. 2020 je cena stočného 54,- Kč/m3 včetně DPH.

Cena vodného se nemění. Od 1.1.2020 je cena vodného   64,- Kč/m3 včetně DPH.

                                                               Miroslav Dežo

Cena stočného a vodného v roce 2020

Cena stočného se nemění.  Od 1.1. 2020 je cena stočného 54,- Kč/m3 včetně DPH.

Cena vodného se zvyšuje . Od 1.1.2020 je cena vodného   64,- Kč/m3 včetně DPH.

                                                               Miroslav Dežo

 

Podklady ke zpracování smluvy o odvádění odpadních vod

Kanalizační řád obce Tuchoraz

Oznámení

Zpoplatnění odvádění odpadních vod : 54,-/m3 včetně DPH bude od 1. 9. 2019.

Oznámení

Od 10.6.2019 se budou moci občané  připojit pouze na gravitační splaškovou kanalizaci. Připojování musí občané předem  nahlásil na tel. 607741549, aby mohlo dojít ze strany provozovatele ke kontrole stávající jímky /musí být prázdná/ a povolení napojení.

                                                       Miroslav Dežo

Tlaková splašková kanalizace a ČOV stavební připravenost ze strany občanů

Kanalizace Tuchoraz

Reklamační řád odvádění odpadních vod Obce Tuchoraz

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kanalizace