Pozvánka - VALNÁ HROMADA Honební společenstvo Tuchoraz

P O Z V Á N K A
na jednání valné hromady HS Tuchoraz, která se bude konat dne
3.3.2023 v zasedací místnosti Obecního úřadu Tuchoraz od 14.00 hodin
Program :
1. Zahájení valné hromady HS
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba zapisovatele, mandátní a volební komise
4. Zpráva mandátní komise
5. Zpráva o činnosti HS
6. Zpráva o finančním hospodaření HS
7. Doplňující volba člena výboru HS
8. Prodloužení stávající nájemní smlouvy
9. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečných odpadů

Tuchoraz

ČTVRTEK 29.5.2023

10:00 – 11:00hod

 

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu : PARKOVIŠTĚ NAPROTI VÁZE FIRMY JF TAKO

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdávat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa!!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvést!!!

Sběr velkoobjemného odpadu

Obec Tuchoraz

Sběr OBJEMNÉHO ODPADU

 

PÁTEK   19. května 2023 od 16:00 do 18:00

SOBOTA 20. května 2023 od 10:00 do 12:00

 

Objemné odpady lze odevzdat pouze obsluze kontejneru, na parkovišti naproti bývalé váze .

Uložení odpadu mimo kontejner bude považováno za černou skládku.

NEBUDE PŘEBÍRÁN ODPAD Z PODNIKÁNÍ

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

Dočasná ochrana: Prodloužení

Kdo má na prodloužení nárok?

Všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022.

1)Online platforma na registraci bude spuštěna 30. ledna 2023.

   Online registrace bude otevřena do 31. března 2023.

2)Osobní návštěva pracoviště

Více na prod.frs.gov.cz

více naleznete v přílohách

 

 

Výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Výsledky Tříkrálové sbírky - po obcích  viz. příloha

 V letošním roce se vybralo rekordních 262 264 Kč.

Další tabulky můžete nalézt na stránkách farnosti - je možné na ně odkázat.

www.farnostbrod.cz

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Meteorologická situace: Tlaková níže nad centrálním Středomořím se bude zvolna vyplňovat a od severu k nám bude zasahovat hřeben vysokého tlaku vzduchu.

MDŽ

Dětské maškarní

Připravované akce

12.2. Maškarní
11.3. Oslava MDŽ
30.4. Pálení čarodějnic
17.6. Dětský den
9.9. Strašidelná cesta za pokladem

O přesných časech vás budeme včas informovat

Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI COVID-19 O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU

Telefonní číslo: 257 280 862
Příjem telefonických žádostí:
Čt 19.1.2023 8:00 – 16:00
Pá 20.1.2023 8:00 – 14:00
Po 23.1.2023 8:00 – 17:00
Út 24.1.2023 8:00 – 16:00
St 25.1.2023 8:00 – 17:00
Čt 26.1.2023 8:00 – 16:00 (Čt 26.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)
Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS