NOSNÉ KUŘICE

Salon Claire Beauty

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, INFORMACE

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Informační zpravodaj PID č. 04/2024

Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

Havelka uhelné sklady

SKANZEN KOUŘIM

uzavření OÚ

OBECNÍ ÚŘAD BUDE DNE 15. 4. 2024 OD 10:00 DO 13:00 HODIN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN.

 Starosta obce Miroslav Dežo tel:604 741 549

ČARODĚJNICE

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

Obec Tuchoraz umožnila dle obecně návazné vyhlášky našim občanům ukládat suť ve Sběrném dvoře v Českém Brod – Liblicích. Uložení suti je však zpoplatněno částkou 4,- Kč/ kg  bez DPH dle platného ceníku. O  zpoplatnění byli občané informování v posledním čísle občasníku v roce 2023. Částka  bude ukládajícím vypočtena a přefakturována  dle množství uložené suti.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS