Otevření knihovny dle vládního nařízení

Vladní opatření

Omezení Knihovny

stupeň 1. Organizační a režimová opatření

stupeň 2. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky.

stupeň 3. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky.

stupeň 4. Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko

stupeň 5. Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček

Protiepidemická nařízení vlády od 23. 11. 2020

Změny nastávající v mnoha

oblastech života od 23. 11. 2020

Obchody:

otevírací doba obchodů se prodlužuje z 21:00 na 23:00

výdejní okénka otevřena do 23:00

zákaz provozu obchodů v neděli

omezení počtu lidí v obchodech - 1 zákazník na 15 m²

netýká se dětí do 6 let

dosud zavřené obchody zůstávají dále zavřené,

s výjimkou obchodů se střelivem

povolen je prodej stromků a kaprů

Společnost:

zákaz vycházení posunut z 21:00 na 23:00

Nouzový stav v ČR prodloužen

Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 12. prosince 2020.

Uzavření OÚ

V pondělí 16. 11. 2020 bude Obecní úřad uzavřen. V neodkladných záležitostech volejte pana starostu

tel. č. 607741549.

V Tuchorazi  13. 11. 2020

Miroslav Dežo

   starosta

Informace

V pátek 13.11.2020 se v Kostelci nad Černými lesy, Kutnohorská ulice 320 otevírá nová prodejna Levných potravin. Otevírací doba bude každý den 7 do 19 hodin.

Souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn.

Nové odběrové místo v Českém Brodě

V Českém Brodě se po schválení Krajskou hygienickou stanicí otevírá nové odběrové místo vzorků pro laboratorní testy na koronavirus. Již tento pátek 30. října proběhne zkušební provoz a pro veřejnost bude otevřeno od pondělí 2. listopadu, každý všední den od 8:00 do 11:00 hodin. Zatím je možné testovat jen potenciální pacienty se žádankou od obvodního lékaře či krajské hygienické stanice. Vyšetření samoplátců ještě možné není.

Odběrové místo se nachází v Žižkově ulici  / vedle rozestavěné polikliniky/.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS