UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 13. až 15.3.2019 bude pracovnice rozvodných závodů zapisovat stavy elektroměrů. V případě Vaší nepřítomnosti nechte prosím lístek se stavy elektroměrů na viditelném místě.

V Tuchorazi dne 26.2.2019

                                                                                 Miroslav  Dežo

                                                                                       starosta

Porucha vodovodního řadu

NABÍDKA POŘADŮ KD SVĚT

Zpravodaj PID

Virtuální univerzita třetího věku

Uzavření knihovny

V pondělí 21.1.2019 bude knihovna uzavřena.

    V Tuchorazi dne 14.1.2019

                                                                                           Miroslav  Dežo

                                                                                              starosta

                      

 

Tříkrálová sbírka Charity ČR

Pravděpodobně o víkendu 5. a 6.1.2019 se v obci Tuchoraz uskuteční obchůzka mediálně známé Tříkrálové sbírky. Jejím cílem je popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné projekty v ČR i v zahraničí.

Koledování probíhá ve skupince 3 osob, každá skupinka u sebe musí mít potvrzenou legitimaci.

Více informací se dozvíte na http://www.trikralovasbirka.cz/

V Tuchorazi dne 2.1.2019

Platby poplatků v roce 2019

Poplatky za odpad a psa za rok 2019 můžete uhradit v hotovosti od 21.1.2019  vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod.

Poplatek za psa je splatný do 28.2.,  poplatek za odpad ve dvou splátkách do 31.3.2019 a do 30.9.2019.

V Tuchorazi dne 2.1.2019

                                                                                        Miroslav Dežo

                                                                                               starosta

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS