Pomoc v souvislosti s ničivým bouřkami a tornádem

V Jihomoravském kraji napáchalo tornádo takové škody, že to v historii naší země nemá obdoby. 

Desítky obcí byly zcela zničeny či z velké části poškozeny. Mnoho lidí bylo zraněno, někteří dokonce zemřeli. 

Na pomoc obcím a lidem pak také vzniklo několik sbírek, kam je možné přispět. Pokud tak chcete učinit, využijte prosím jednu z nich. Jejich prostřednictvím je pomoc organizovaná a zaručuje rychlý přísun financí do postižené oblasti.

Informační zpravodaj PID č. 7/2021

V Informačním zpravodaji PID č.7/2021 se dočtete následující novinky:

  • Prázdninový provoz PID a metrem opět až do půlnoci
  • Trvalé změny PID od 1. 7. 2021
  • Integrace Kolínska a Kutnohorska od 1. 8. 2021
  • Praha a Středočeský kraj objednají nové vlaky na Kralupsko a Berounsko
  • Praha a Středočeský kraj sjednotí vizuální podobu integrované dopravy PID

Více naleznete v příloze

INFORMACE OBČANŮM

INFORMACE PRO OBČANY

Dne 27. 6. 2021 je poslední možnost uložení bioodpadu na obecní sběrný dvůr.

Od července bude probíhat sběr bioodpadu předáváním přímo do přistaveného kontejneru na parkovišti u pomníku TGM vždy v sobotu v lichém týdnu od 10 do 12 hodin. První sběr bude 10. Července 2021.  

 

S účinností od 24. 6. 2021 již není možno vyvážet do obecního sběrného dvora níže uvedené odpady:

OZNÁMENÍ

OBEC TUCHORAZ

Oznámení  Obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že odkládání věcí (odpadu) mimo určené nádoby, je zakládání černé skládky.

S ohledem na skutečnost, že v posledních měsících dochází v katastru obce Tuchoraz k nárůstu případů porušování:

  • zákon č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích) formou zakládání černých skládek
  • zákon č. 541/2020 Sb. ( Zákon o  odpadech) formou zakládání černých skládek

 

Jízdní řád LINKA 660 od 1. 8. 2021

Jízdní řád naleznete v příloze.

SENIOR TAXI

Provozování SENIOR TAXI v obci Tuchoraz.

Oznámení občanům

Od 21. 6. - 27. 6. 2021

Prosíme občany o nahlášení stavu vodoměru pro fakturaci stočného pomocí sms na tel. 737 180 773, emailem-obectuchoraz@volny.cz

Český Brod- přehled

SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY V ČESKÉM BRODĚ A OKOLÍ

PŘEHLED LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉM BRODĚ

Více naleznete v přílohách.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS