E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.06.24 - 04.07.24 Opatření obecné povahy - Bolševník velkolepý Krajský úřad Středočeského kraje
03.06.24 - 31.12.24 Rozpočtové opatření č. 3 Obec Tuchoraz
28.05.24 - 30.06.24 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Krajský úřad Středočeského kraje
20.05.24 - 10.07.24 USNESENÍ, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY NEMOVITÉ VĚCI Exekutorský úřad Přerov
09.05.24 - 30.06.24 Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
06.05.24 - 31.12.24 Rozpočtové opatření č. 2/2024 Obec Tuchoraz
03.05.24 - 30.06.24 Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpeční nákazy-moru včelího plodu ve Středočeském kraji Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
26.04.24 - 31.12.24 Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů luňák červeny, luňák hnědý, orel mořský, raroh velký, orel křiklavý a kalous pustovka Krajský úřad Středočeského kraje
15.04.24 - 30.11.24 Veřejná vyhláška Krajský úřad Středočeského kraje
28.03.24 - 31.12.24 Rozpočtové opatření č. 1/2024 Obec Tuchoraz
11.03.24 - 26.03.27 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
07.03.24 - 30.06.25 Závěrečný účet obce za rok 2023 Obec Tuchoraz
22.01.24 - 30.06.24 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. Obec Tuchoraz
20.12.23 - 31.12.24 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Tuchoraz MŠ Tuchoraz
20.12.23 - 31.12.24 Rozpočet Mateřské školy Tuchoraz na rok 2024 MŠ Tuchoraz
20.12.23 - 31.12.24 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Tuchoraz na roky 2025-2026 Obec Tuchoraz
20.12.23 - 31.12.24 Rozpočet na rok 2024 - Obec Tuchoraz Obec Tuchoraz
24.04.23 - 25.04.26 Smlouva o návratné finanční výpomoci Obec Tuchoraz
06.03.23 - 21.03.26 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
27.02.23 - 30.06.24 Závěrečný účet obce Tuchoraz Obec Tuchoraz

Stránky