E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.03.23 - 04.04.23 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
22.03.23 - 12.04.23 Výjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje
15.03.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 1/2023 Obec Tuchoraz
06.03.23 - 21.03.26 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
27.02.23 - 23.05.23 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
27.02.23 - 30.06.24 Závěrečný účet obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
30.01.23 - 31.05.23 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. Obec Tuchoraz
29.12.22 - 31.12.23 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Tuchoraz 2024-2025 MŠ Tuchoraz
29.12.22 - 31.12.23 Rozpočet Obce Tuchoraz na rok 2023 Obec Tuchoraz
29.12.22 - 31.12.23 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Tuchoraz na roky 2024-2025 Obec Tuchoraz
29.12.22 - 31.12.23 Rozpočet MŠ Tuchoraz na rok 2023 MŠ Tuchoraz
03.11.22 - 31.12.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství
11.07.22 - 12.07.25 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
14.04.22 - 30.06.23 Závěrečný účet obce Tuchoraz za rok 2021 Obec Tuchoraz
28.02.22 - 28.02.25 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
02.09.21 - 02.09.24 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
03.02.21 - 13.12.24 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
03.02.21 - 03.02.24 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz
20.05.20 - 20.05.23 Veřejnoprávní smlouva Obec Tuchoraz