CzechPOINT

CZECH POINT

 

CO JE CZECH POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

KDE CZECH POINT U N ÁS NAJDETE?

Obecní úřad Tuchoraz, Tuchoraz 99, 282 01 Tuchoraz

KONTAKT:

Tel:321623343, obec@tuchoraz.cz

CZECHPOINT – ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8-11, 13-17hod

Středa 8-11, 13-17hod

CO POSKYTUJE CZECH POINT:

https://www.czechpoint.cz/public/

 https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/