Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.09.21 - 24.09.21 Rozbor vody Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o.
20.08.21 - 04.09.21 Rozhodnutí - kanalizační řád splaškové kanalizace obce Tuchoraz Městský úřad Český Brod
20.07.21 - 05.08.21 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Tuchoraz Městský úřad Český Brod
04.06.21 - 26.07.21 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 2. veřejné projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘISTOUPIM Městský úřad Český Brod
28.05.21 - 18.06.21 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
17.05.21 - 20.06.21 Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
29.04.21 - 29.05.21 Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné pro rok 2020 Obec Tuchoraz
26.04.21 - 26.05.21 Veřejná vhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
09.04.21 - 11.05.21 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
15.03.21 - 02.04.21 Agenda nedostačně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí(neznámý vlastník)-§§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
10.03.21 - 27.03.21 Oznámení o zrušení - Veřejná vyhláška druhé veřejné projednání návrhu Územního plánu Přistoupim Městský úřad Český Brod
22.02.21 - 31.05.21 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. Obec Tuchoraz
08.02.21 - 31.03.21 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Český Brod
08.02.21 - 29.03.21 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Český Brod
16.12.20 - 31.12.20 OZV č.2/2020 o poplatku za komunální odpad Obec Tuchoraz
23.11.20 - 08.12.20 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu "Rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci Tuchoraz" Město Český Brod
20.11.20 - 05.12.20 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2021 1.SčV
06.11.20 - 21.11.20 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Tuchoraz
14.10.20 - 29.10.20 Oznámení - zahájení stavebního řízení- Rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci Tuchoraz Město Český Brod
14.10.20 - 29.10.20 Veřejná vyhláška oznámení- vydání Změny č. 1 ÚP Kostelec nad Černými lesy Městský úřad v Říčanech

Stránky