Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.02.23 - 31.03.23 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
27.02.23 - 29.03.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad v Říčanech
27.02.23 - 14.03.23 Žádost o povolení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená, výzkum- oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje
28.01.23 - 12.02.23 Výsledky II. kolo VOLBA PREZIDENTA ČR Obec Tuchoraz
18.01.23 - 29.01.23 Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 Obec Tuchoraz
16.01.23 - 29.01.23 Volba prezidenta České republiky II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023,OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA Obec Tuchoraz
10.01.23 - 28.01.23 2. Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.ledna 2023(příp. 27. a 28. ledna 2023) Krajský úřad Středočeského kraje
04.01.23 - 28.01.23 Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.ledna 2023(příp. 27. a 28. ledna 2023) Krajský úřad Středočeského kraje
30.12.22 - 27.01.23 Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023(příp.27. a 28. ledna 2023) Krajský úřad Středočeského kraje
21.12.22 - 30.01.23 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023,OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA Obec Tuchoraz
14.12.22 - 14.01.23 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Tuchoraz
23.11.22 - 20.12.22 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2023 Obec Tuchoraz
21.11.22 - 29.01.23 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obec Tuchoraz
26.10.22 - 11.11.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
24.10.22 - 05.12.22 Oznámení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 - ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ BROD Městský úřad Český Brod
03.10.22 - 18.10.22 Veřejná vyhláška s OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Středočeského kraje
24.09.22 - 15.10.22 Zápis o výsledku voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE Obec Tuchoraz
12.09.22 - 27.09.22 Oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva, které se mělo konat dne 14. 9. 2022 Obec Tuchoraz
05.09.22 - 26.09.22 Volby - Oznámení o době a místě konání voleb Obec Tuchoraz
02.09.22 - 25.09.22 Volby - Informace o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů v rámci volební kampaně související s volbami do Zastupitelstva obce Tuchoraz Obec Tuchoraz

Stránky