Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.07.24 - 20.07.24 Oznámení veřejnou vyhláškou Městský úřad Český Brod
19.06.24 - 04.07.24 Opatření obecné povahy - Bolševník velkolepý Krajský úřad Středočeského kraje
29.05.24 - 14.06.24 Oznámení veřejnou vyhláškou, Optaření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, dočasné uzavření mostu přes potok Šembera pro automobilovou dopravu Městský úřad Český Brod
28.05.24 - 30.06.24 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Krajský úřad Středočeského kraje
20.05.24 - 10.07.24 USNESENÍ, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY NEMOVITÉ VĚCI Exekutorský úřad Přerov
20.05.24 - 08.06.24 Volby do Evropského parlamentu, Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentu Obec Tuchoraz
15.05.24 - 08.06.24 Volby do Evropského parlamentu, Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení Obec Tuchoraz
09.05.24 - 30.06.24 Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
09.05.24 - 08.06.24 Volby do Evropského parlamentu, Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Tuchoraz
06.05.24 - 21.05.24 Usnesení Č.j.:049633/2024/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje
03.05.24 - 30.06.24 Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpeční nákazy-moru včelího plodu ve Středočeském kraji Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
30.04.24 - 31.05.24 Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 1. SčV, a.s.
29.04.24 - 31.05.24 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj
22.04.24 - 08.06.24 Volby do Evropského parlamentu, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
16.04.24 - 01.05.24 Usnesení č.j. 050052/2024/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje
11.04.24 - 15.05.24 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj
22.02.24 - 10.03.24 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obec Tuchoraz
22.02.24 - 10.03.24 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obec Tuchoraz
22.02.24 - 09.03.24 Záměr obce prodat nemovitý majetek Obec Tuchoraz
27.12.23 - 15.01.24 Veřejná vyhláška, Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Středočeského kraje

Stránky