Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.05.19 - 25.05.19 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Obecní úřad Tuchoraz
07.05.19 - 22.05.19 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/1132 a č. III/10814 Městský úřad Český Brod
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Český Brod
30.04.19 - 15.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
29.04.19 - 14.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 1.SčV
25.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška Finanční úřad
25.04.19 - 25.05.19 Svolání I. zasedání OVK pro volby do EP Obecní úřad Tuchoraz
10.04.19 - 23.05.19 Oznámení veřejného projednávání návrhu změny č. 7 Územního plánu Obce Doubravčice Obec Doubravčice
09.04.19 - 25.05.19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
27.03.19 - 30.04.19 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec Tuchoraz
25.03.19 - 09.04.19 Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost Město Pardubice
21.03.19 - 05.04.19 Veřejná výzva Obec Tuchoraz
18.03.19 - 02.04.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
27.02.19 - 14.03.19 Informace o konání Zastupitelstva obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
11.01.19 - 31.03.19 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. Obec Tuchoraz
21.12.18 - 05.01.19 Příloha č. 1 k OZV - odpady Obec Tuchoraz
28.11.18 - 13.12.18 Přechodná úprava provozu na sil. č. III/1132 a III/10814 Městský úřad Český Brod
01.11.18 - 16.11.18 Návrh kalkulace ceny vodného pro obce Tuchoraz pro rok 2019 1.SčV
31.10.18 - 15.11.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu Městský úřad Český Brod
31.10.18 - 15.11.18 Rozhodnutí Uzavírka silnice č. III/1132 a III/10814 Městský úřad Český Brod

Stránky