Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.07.22 - 31.07.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy o dočasném omezení vstupu do lesa Městský úřad Český Brod
29.06.22 - 15.09.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - prodloužení období Městský úřad Český Brod
29.06.22 - 15.07.22 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy Krajský úřad Středočeského kraje
01.06.22 - 13.06.22 Oznámení o nalezené věci Obec Tuchoraz
27.05.22 - 30.06.22 Veřejná vyhláška - Dočasné omezení užívání pitné vody Městský úřad Český Brod
26.05.22 - 30.09.22 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 Obec Tuchoraz
20.05.22 - 15.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
02.05.22 - 03.06.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Krajský úřad Středočeského kraje
28.04.22 - 30.05.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 1.SčV
25.04.22 - 28.05.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
25.04.22 - 27.05.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj
14.04.22 - 29.04.22 Nařízení Státní veterinární správy, ukončení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správa
12.04.22 - 31.05.22 OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Veřejné projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁTKOV Městský úřad Český Brod
08.04.22 - 23.04.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
04.04.22 - 19.04.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
28.03.22 - 16.05.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ Krajský úřad Středočeského kraje
16.03.22 - 31.03.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
10.03.22 - 15.04.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
28.02.22 - 28.03.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
28.02.22 - 15.03.22 Záměr obce pronajmout nemovitý majetek Obec Tuchoraz

Stránky