Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
08.12.21 - 23.12.21 Veřejná vyhláška Městský úřad Český Brod
03.11.21 - 20.11.21 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2022 1.SčV
02.11.21 - 18.11.21 OZV Č.1/2021 Obec Tuchoraz
22.10.21 - 06.11.21 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Český Brod
20.09.21 - 10.10.21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb Obec Tuchoraz
15.09.21 - 10.10.21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení Obec Tuchoraz
14.09.21 - 31.12.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství
09.09.21 - 09.10.21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Tuchoraz
09.09.21 - 24.09.21 Rozbor vody Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o.
30.08.21 - 30.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-§§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
23.08.21 - 09.10.21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
20.08.21 - 04.09.21 Rozhodnutí - kanalizační řád splaškové kanalizace obce Tuchoraz Městský úřad Český Brod
20.07.21 - 05.08.21 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Tuchoraz Městský úřad Český Brod
04.06.21 - 26.07.21 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 2. veřejné projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘISTOUPIM Městský úřad Český Brod
28.05.21 - 18.06.21 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
17.05.21 - 20.06.21 Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
29.04.21 - 29.05.21 Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné pro rok 2020 Obec Tuchoraz
26.04.21 - 26.05.21 Veřejná vhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
09.04.21 - 11.05.21 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
15.03.21 - 02.04.21 Agenda nedostačně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí(neznámý vlastník)-§§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Stránky