Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.04.22 - 28.05.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
25.04.22 - 27.05.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj
14.04.22 - 29.04.22 Nařízení Státní veterinární správy, ukončení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správa
12.04.22 - 31.05.22 OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Veřejné projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁTKOV Městský úřad Český Brod
08.04.22 - 23.04.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
04.04.22 - 19.04.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
28.03.22 - 16.05.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ Krajský úřad Středočeského kraje
16.03.22 - 31.03.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
10.03.22 - 15.04.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
28.02.22 - 28.03.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
28.02.22 - 15.03.22 Záměr obce pronajmout nemovitý majetek Obec Tuchoraz
14.02.22 - 02.03.22 Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa
08.02.22 - 06.04.22 Oznámení o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU, PŘEHVOZDÍ Městský úřad Český Brod
31.01.22 - 15.02.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství
13.01.22 - 13.02.22 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Obec Tuchoraz
10.01.22 - 30.06.22 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona 106/1999 Obec Tuchoraz
16.12.21 - 31.12.21 OZV č. 3/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství Obec Tuchoraz
16.12.21 - 31.12.21 OZV č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Tuchoraz
08.12.21 - 23.12.21 Veřejná vyhláška Městský úřad Český Brod
03.11.21 - 20.11.21 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2022 1.SčV

Stránky