Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
20.06.19 - 09.07.19 Výzva k podání nabídky rekonstrukce technologie úpravny vody Tuchoraz Obec Tuchoraz
19.06.19 - 04.07.19 Usnesení - Dražební vyhláška Exekutorský úřad Klatovy
17.06.19 - 17.07.19 Záměr pronájmu bytu Obec Tuchoraz
17.06.19 - 18.07.19 Zpráva č. 1 o uplatňování územního plánu Vrátkov v uplynulém období (2015-2019) Městský úřad Český Brod
10.06.19 - 25.06.19 Oznámení - zahájení společného řízení - vodní zdroje NV1, NV2 Městský úřad Český Brod
15.05.19 - 01.07.19 OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUCHORAZ Městský úřad Český Brod
09.05.19 - 25.05.19 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Obecní úřad Tuchoraz
07.05.19 - 22.05.19 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/1132 a č. III/10814 Městský úřad Český Brod
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Český Brod
30.04.19 - 15.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
29.04.19 - 14.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 1.SčV
25.04.19 - 25.05.19 Svolání I. zasedání OVK pro volby do EP Obecní úřad Tuchoraz
25.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška Finanční úřad
10.04.19 - 23.05.19 Oznámení veřejného projednávání návrhu změny č. 7 Územního plánu Obce Doubravčice Obec Doubravčice
09.04.19 - 25.05.19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
25.03.19 - 09.04.19 Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost Město Pardubice
21.03.19 - 05.04.19 Veřejná výzva Obec Tuchoraz
18.03.19 - 02.04.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.11.18 - 13.12.18 Přechodná úprava provozu na sil. č. III/1132 a III/10814 Městský úřad Český Brod
01.11.18 - 16.11.18 Návrh kalkulace ceny vodného pro obce Tuchoraz pro rok 2019 1.SčV

Stránky