Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.04.23 - 30.05.23 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 1 SčV
24.04.23 - 25.05.23 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
05.04.23 - 21.04.23 ROZHODNNUTÍ -OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ UZAAVÍRKOU Město Český Brod
22.03.23 - 12.04.23 Výjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje
27.02.23 - 23.05.23 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
27.02.23 - 31.03.23 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
27.02.23 - 29.03.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad v Říčanech
27.02.23 - 14.03.23 Žádost o povolení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená, výzkum- oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje
28.01.23 - 12.02.23 Výsledky II. kolo VOLBA PREZIDENTA ČR Obec Tuchoraz
18.01.23 - 29.01.23 Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 Obec Tuchoraz
16.01.23 - 29.01.23 Volba prezidenta České republiky II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023,OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA Obec Tuchoraz
10.01.23 - 28.01.23 2. Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.ledna 2023(příp. 27. a 28. ledna 2023) Krajský úřad Středočeského kraje
04.01.23 - 28.01.23 Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.ledna 2023(příp. 27. a 28. ledna 2023) Krajský úřad Středočeského kraje
30.12.22 - 27.01.23 Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023(příp.27. a 28. ledna 2023) Krajský úřad Středočeského kraje
21.12.22 - 30.01.23 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023,OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA Obec Tuchoraz
14.12.22 - 14.01.23 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Tuchoraz
23.11.22 - 20.12.22 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2023 Obec Tuchoraz
21.11.22 - 29.01.23 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obec Tuchoraz
03.11.22 - 31.12.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství
26.10.22 - 11.11.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod

Stránky