Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.07.18 - 17.07.18 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod
29.06.18 - 01.08.18 Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do ZO Městský úřad Český Brod
29.06.18 - 01.08.18 Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do ZO Městský úřad Český Brod
27.06.18 - 12.07.18 Stanovení počtu členů nového zastupitelstva obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
26.06.18 - 11.07.18 Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice Městský úřad Český Brod
26.06.18 - 11.07.18 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/1132 a č. III/10814 Městský úřad Český Brod
13.06.18 - 28.06.18 Oznámení projednávání Návrhu změny č. 6 územního plánu obce Doubravčice Obec Doubravčice
08.06.18 - 13.07.18 Záměr pronájmu bytu Obec Tuchoraz
06.06.18 - 21.06.18 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 Zeměměřičský úřad Praha 8
28.05.18 - 12.06.18 Usnesení ZO č. 3/2018 bod 8 Obec Tuchoraz
28.05.18 - 12.06.18 Usnesení ZO č. 3/2018 bod 3 Obec Tuchoraz
11.05.18 - 28.05.18 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Obec Přehvozdí Městský úřad Český Brod
11.05.18 - 28.05.18 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
25.04.18 - 31.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad
16.04.18 - 01.05.18 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 1.SčV
12.04.18 - 27.04.18 Rozhodnutí - stavební povolení kanalizační stoka A4-2 - Tuchoraz - dotatek 2 Městský úřad Český Brod
10.04.18 - 11.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad
21.03.18 - 05.04.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.03.18 - 22.03.18 Územní plán obce Přistoupim - oznámení Městský úřad Český Brod
05.03.18 - 20.03.18 Nařízení ústního jednání Městský úřad Český Brod

Stránky