Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.12.17 - 03.01.18 Příloha č. 1 k OZV - odpady Obec Tuchoraz
18.12.17 - 30.01.18 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Obecní úřad Tuchoraz
14.12.17 - 12.01.18 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Tuchoraz
30.11.17 - 15.12.17 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Český Brod
27.11.17 - 13.01.18 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obec Tuchoraz
27.11.17 - 12.12.17 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška Městský úřad Český Brod
16.11.17 - 01.12.17 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Přehvozdí Město Český Brod
08.11.17 - 23.11.17 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství
06.11.17 - 21.11.17 Záměr Obec Tuchoraz
01.11.17 - 16.11.17 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kanalizace a ČOV Městský úřad Český Brod
31.10.17 - 15.11.17 Návrh kalkulace vodného pro obec Tuchoraz na rok 2018 1. SčV
16.10.17 - 31.10.17 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Český Brod
13.10.17 - 28.10.17 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Český Brod
02.10.17 - 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb Obecní úřad Tuchoraz
25.09.17 - 10.10.17 Volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 Obecní úřad Tuchoraz
14.09.17 - 29.09.17 Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
04.09.17 - 21.10.17 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
15.06.17 - 30.06.17 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 Obec Tuchoraz
15.06.17 - 30.06.17 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 Obec Tuchoraz
08.06.17 - 23.06.17 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Obecní úřad Tuchoraz

Stránky