Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.04.15 - 15.05.15 Nabídka služeb Hýna
16.04.15 - 30.06.15 OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK Ministerstvo zemědělství
15.04.15 - 30.04.15 Informace o cenách vody za rok 2014 1. SčV
27.03.15 - 11.04.15 OZV č. 1/2015 o odpadech Obec Tuchoraz
24.03.15 - 29.05.15 Oznámení - veřejná vyhláška - Návrh změny č. 3 ÚP Tuchoraz Obecní úřad Tuchoraz
26.02.15 - 13.03.15 Rozhodnutí Obecní úřad Tuchoraz
09.01.15 - 24.01.15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe MVŽP
05.01.15 - 20.01.15 Národní plán povodí Labe Min. ŽP
09.12.14 - 24.12.14 Příloha k OZV č. 1/2014 OÚ Tuchoraz
05.11.14 - 20.11.14 Neznámý vlastník Krajský úřad
05.11.14 - 20.11.14 Návrh ceny vodného pro rok 2015 Veolia
24.10.14 - 08.11.14 Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Tuchoraz Obec Tuchoraz
24.09.14 - 30.10.14 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Městský úřad Český Brod
24.09.14 - 10.10.14 Oznámení o době a místě konání voleb Obec Tuchoraz
10.09.14 - 18.09.14 Pozvánka na OZ Obec Tuchoraz
22.08.14 - 11.10.14 Jmenování zapisovatele OVK Obec Tuchoraz
22.08.14 - 11.10.14 Informace o počtu sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
07.08.14 - 23.08.14 Záměr pronájmu Obec Tuchoraz
30.07.14 - 06.08.14 Pozvánka OÚ Tuchoraz
18.07.14 - 06.08.14 Počet podpisů na peticích pro volby do OZ Obec Tuchoraz

Stránky