Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.02.16 - 16.02.16 Veřejná vyhláška - změna ÚP Obecní úřad Tuchoraz
16.12.15 - 01.02.16 Záměr pronájmu nebytových prostor Obec Tuchoraz
16.12.15 - 31.12.15 Příloha k OZV č. 1/2015 Obec Tuchoraz
10.11.15 - 28.11.15 DPS - Kanalizace a ČOV Tuchoraz Obec Tuchoraz
04.11.15 - 31.12.15 Výměna průkazů osob se zdravotním postižením Úřad práce
03.11.15 - 03.12.15 Návrh kalkulace vodného pro obec Tuchoraz 1. SčV
26.10.15 - 10.11.15 Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 Obec Tuchoraz
10.09.15 - 10.10.15 záměr pronájmu bytu Obec Tuchoraz
07.09.15 - 02.11.15 Veřejná vyhláška - změna ÚP Obecní úřad Tuchoraz
27.07.15 - 11.08.15 Přerušení dodávky elektřiny ČEZ Distribuce
24.07.15 - 08.08.15 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MěÚ Český Brod
16.07.15 - 16.08.15 Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ02 - Střední Čechy Min. ŽP
13.07.15 - 28.07.15 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBRAVČICE OBEC DOUBRAVČICE
24.06.15 - 27.07.15 Návrh železničního jízdního řádu pro období 2015-2016 Středočeský kraj
23.06.15 - 09.07.15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod
18.06.15 - 03.07.15 Nařízení obce č. 1/2015 - Statut krizového štábu obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
27.05.15 - 11.06.15 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu Kostelce nad Černými lesy Městský úřad v Říčanech
26.05.15 - 16.06.15 Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky Obec Tuchoraz
06.05.15 - 21.05.15 Dovolená Obecní úřad Tuchoraz
29.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyláška Finanční úřad pro Středočeský kraj

Stránky