Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
31.10.17 - 15.11.17 Návrh kalkulace vodného pro obec Tuchoraz na rok 2018 1. SčV
16.10.17 - 31.10.17 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Český Brod
13.10.17 - 28.10.17 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Český Brod
02.10.17 - 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb Obecní úřad Tuchoraz
25.09.17 - 10.10.17 Volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 Obecní úřad Tuchoraz
14.09.17 - 29.09.17 Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
04.09.17 - 21.10.17 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Tuchoraz
15.06.17 - 30.06.17 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 Obec Tuchoraz
15.06.17 - 30.06.17 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 Obec Tuchoraz
08.06.17 - 23.06.17 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Obecní úřad Tuchoraz
31.05.17 - 15.06.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
09.05.17 - 24.05.17 Záměr provést stavbu na cizím pozemku Obec Tuchoraz
04.05.17 - 19.05.17 TISKOVÁ ZPRÁVA První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí už dorazily do schránek poplatníků Finanční správa
02.05.17 - 17.05.17 Veřejná vyhláška - Finanční úřad Finanční úřad
21.04.17 - 06.05.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 1. SčV
22.02.17 - 09.03.17 Změny položek a paragrafů Obec Tuchoraz
17.02.17 - 04.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.02.17 - 06.03.17 Dokument k usnesení č. 9/2016, bod 3. Obec Tuchoraz
13.02.17 - 28.02.17 Veřejná vyhláška - postup pro usmrcování kormorána velkého Ministerstvo ŽP
20.01.17 - 04.02.17 Veřejná vyhláška - Územní plán Kostelec nad Černými lesy Městský úřad v Říčanech

Stránky