Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
17.02.17 - 04.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.02.17 - 06.03.17 Dokument k usnesení č. 9/2016, bod 3. Obec Tuchoraz
13.02.17 - 28.02.17 Veřejná vyhláška - postup pro usmrcování kormorána velkého Ministerstvo ŽP
20.01.17 - 04.02.17 Veřejná vyhláška - Územní plán Kostelec nad Černými lesy Městský úřad v Říčanech
11.01.17 - 28.02.17 Oznámení veřejného projednávání návrhu Změny č. 5 územního plánu Obce Doubravčice OBEC DOUBRAVČICE
09.01.17 - 24.01.17 Ptačí chřipka - informace SVS Státní veterinární správa
20.12.16 - 04.01.17 Příloha č. 1/2016 k OZV o místním poplatku za kom. odpad Obec Tuchoraz
31.10.16 - 30.12.16 Návrh kalkulace vodného pro obec Tuchoraz 1. SčV
18.10.16 - 16.11.16 Oznámení o projednání 4. aktualizace územně analytických podkladů ORP Český Brod 2016 Městský úřad Český Brod
18.10.16 - 02.11.16 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého Min. ŽP
13.10.16 - 21.11.16 Změna lhůty pro podání nabídek Obec Tuchoraz
03.10.16 - 07.11.16 Výzva k podání nábídky Obec Tuchoraz
21.09.16 - 08.10.16 Oznámení o době a místě konání voleb Obecní úřad Tuchoraz
21.09.16 - 29.09.16 Pozvánka na ZO OÚ Tuchoraz
22.08.16 - 20.09.16 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání územního plánu Český Brod Městský úřad Český Brod
19.08.16 - 03.09.16 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Tuchoraz
04.08.16 - 19.08.16 Veřejná vyhláška - oznámení Městský úřad v Říčanech
15.06.16 - 30.06.16 Pozvánka na ZO Obec Tuchoraz
06.06.16 - 21.06.16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy Min. ŽP
03.06.16 - 18.06.16 Veřejná vyhláška - dopravně-inženýrské opatření Městský úřad Český Brod

Stránky