Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.07.15 - 16.08.15 Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ02 - Střední Čechy Min. ŽP
13.07.15 - 28.07.15 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBRAVČICE OBEC DOUBRAVČICE
24.06.15 - 27.07.15 Návrh železničního jízdního řádu pro období 2015-2016 Středočeský kraj
23.06.15 - 09.07.15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod
18.06.15 - 03.07.15 Nařízení obce č. 1/2015 - Statut krizového štábu obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
27.05.15 - 11.06.15 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu Kostelce nad Černými lesy Městský úřad v Říčanech
26.05.15 - 16.06.15 Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky Obec Tuchoraz
06.05.15 - 21.05.15 Dovolená Obecní úřad Tuchoraz
29.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
23.04.15 - 15.05.15 Nabídka služeb Hýna
16.04.15 - 30.06.15 OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK Ministerstvo zemědělství
15.04.15 - 30.04.15 Informace o cenách vody za rok 2014 1. SčV
27.03.15 - 11.04.15 OZV č. 1/2015 o odpadech Obec Tuchoraz
24.03.15 - 29.05.15 Oznámení - veřejná vyhláška - Návrh změny č. 3 ÚP Tuchoraz Obecní úřad Tuchoraz
26.02.15 - 13.03.15 Rozhodnutí Obecní úřad Tuchoraz
09.01.15 - 24.01.15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe MVŽP
05.01.15 - 20.01.15 Národní plán povodí Labe Min. ŽP
09.12.14 - 24.12.14 Příloha k OZV č. 1/2014 OÚ Tuchoraz
05.11.14 - 20.11.14 Neznámý vlastník Krajský úřad
05.11.14 - 20.11.14 Návrh ceny vodného pro rok 2015 Veolia

Stránky