Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.06.16 - 18.06.16 Veřejná vyhláška- dopravní značení Městský úřad Český Brod
02.06.16 - 20.06.16 Záměr Obec Tuchoraz
01.06.16 - 20.06.16 Zakázka malého rozsahu Obec Tuchoraz
16.05.16 - 25.05.16 Pozvánka na ZO Obecní úřad Tuchoraz
02.05.16 - 17.06.16 Změna č. 5 územního plánu obce Doubraviče OÚ Doubravčice
28.04.16 - 30.05.16 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2016 Finanční úřad pro Středočeský kraj
19.04.16 - 04.05.16 Kalkulace vody pitné a odvedené roku 2015 1.SčV
01.04.16 - 16.04.16 Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení na Kanalizaci a ČOV Tuchoraz Městský úřad Český Brod
17.03.16 - 01.04.16 Nařízení obce č. 1/2016 Obec Tuchoraz
29.02.16 - 15.03.19 Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost Obec Tuchoraz
26.02.16 - 30.06.16 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí /neznámý vlastník/ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.02.16 - 12.03.16 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice č. III/1132 - Český Brod - Tuchoraz Městský úřad Český Brod
26.02.16 - 12.03.16 Uzavírka silnice č. III/1132 Tuchoraz - Český Brod Městský úřad Český Brod
25.02.16 - 11.03.16 Oznámení o zahájení prodloužení platnosti stavebního povolení Kanalizace a ČOV Obec Tuchoraz
01.02.16 - 16.02.16 Veřejná vyhláška - změna ÚP Obecní úřad Tuchoraz
16.12.15 - 01.02.16 Záměr pronájmu nebytových prostor Obec Tuchoraz
16.12.15 - 31.12.15 Příloha k OZV č. 1/2015 Obec Tuchoraz
10.11.15 - 28.11.15 DPS - Kanalizace a ČOV Tuchoraz Obec Tuchoraz
04.11.15 - 31.12.15 Výměna průkazů osob se zdravotním postižením Úřad práce
03.11.15 - 03.12.15 Návrh kalkulace vodného pro obec Tuchoraz 1. SčV

Stránky