Odečty vodoměrů pro kalkulaci stočného

Od 22. 6. do 25. 6. 2020 prosíme občany o nahlášení stavu vodoměru pro kalkulaci stočného.

SMS:737180773

EMAIL:obectuchoraz@volny.cz

V případě volejte 737180773

Ukládání větví

Z důvodu nedisciplinovaného ukládání dřevní  hmoty vedle sběrného dvora, který je soukromým pozemkem  musela byt přijatá tato opatření:

V současné době již není možno ukládat dřevní hmotu na tento pozemek.

Obecní úřad zajistí kontejner, který bude přistaven pouze pro ukládání větví a pouze v předem určený den.

Ukládání bude probíhat za účasti pracovníka obecního úřadu, tak, aby nebylo možno do kontejneru vložit nevhodný odpad, tak jako tomu bylo doposud.

Věříme, že tímto opatřením do budoucna zamezíme vzniku divoké skládky, která na tomto místě vznikla.

Diakonie Broumov

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.   

                Diakonie Broumov, sociální družstvo aktuálně z důvodu opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s bojem proti koronaviru nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny a také se potýká s nedostatkem zaměstnanců.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS