Veřejné ukončení realizace ČOV a kanalizace

Slavnostní veřejné otevření čistírny odpadních vod v Tuchorazi,           

se koná ve středu 14. 4.  2021 od 10:00 hodin za přísného dodržení všech platných hygienických pravidel.