NOVÝ NOUZOVÝ STAV OD 27. 2.2021 DO 28. 3. 2021

V ČR platí nový nouzový stav od 27. 2. 2021 do 28. 3. 2021.