DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.

Diakonie Broumov, sociální družstvo aktuálně z důvodu opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s bojem proti koronaviru nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny a také se potýká s nedostatkem zaměstnanců.Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více než 450.000 kg použitého šatstva - umíte si představit toto množství na skládkách? Za rok spolupracujeme s téměř 3 000 měst a obcí v ČR

Prosíme, pomozte nám, abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti!

Přispějte finanční částkou na každodenní výdaje - na svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, na opravy a obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a to na účet České spořitelny,

číslo účtu: 50016-1302698349/0800.

Věříme, že solidarita Vás všech nám dovolí i nadále provozovat naši činnost a že s Vaší podporou dokážeme překlenout toto nelehké období.

Všem dárcům předem srdečně děkujeme za jakýkoliv finanční dar!

Broumov 18.3.2020                                   

Ing. Pavel Hendrichovský  
předseda družstva