V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb

 

Rozsah hrazených zdravotních služeb v oboru – ambulantní primární péče:

PEDIATRIE (ODBORNOST 002 – PLDD)

Území, pro které mají být poskytovány: město Český Brod (okres Kolín)

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb: 1. 2. 2021

 

Přihlášku v rámci tohoto výběrového řízení lze písemně podat do 6. LEDNA 2021, tj. do uplynutí minimální zákonné lhůty 30 pracovních dnů ode dne vyhlášení, v obálce označené „VŘ“, na adresu:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K přihlášce uchazeč doloží:

a) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru (v případě, kdy oprávnění nebylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje),

b) záměr na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

PřílohaVelikost
PDF icon vyhlaseni_vr_pldd_mesto_cesky_brod-1.pdf550.69 KB