Uzavření OÚ

V pondělí 16. 11. 2020 bude Obecní úřad uzavřen. V neodkladných záležitostech volejte pana starostu

tel. č. 607741549.

V Tuchorazi  13. 11. 2020

Miroslav Dežo

   starosta