Informace

Upozorňujeme občany na vandalismus neznámé osoby, páchající škodu na majetku (způsobem psaním po fasádách a jiných předmětech). Chtěli bychom Vás požádat o oznámení na OÚ, pokud budete svědkem této činnosti.

                        Vladimír Urbánek

                                  místostarosta