Zápis do 1. ročníků ZŠ Pošembeří

Termín: 1. 6. 2023 14:00 - 17:00

 

Místo:   budova PPP  - budova C na adrese Žižkova 507, Český Brod – naproti 1. stupni ZŠ Žitomířská. Vstup je samostatným vchodem v areálu nemocnice.

Zápis proběhne v 1. patře, pro bezbariérový vstup je možné využít výtah.

Určení: pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

K zápisu doneste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)!!!

 

Kdo se účastnil zápisu na ZŠ Žitomířská 885 nebo ZŠ Tyršova v Českém Brodě a podepsal souhlas o převedení spisu na ZŠ Pošembeří již nic dokládat nemusí.

KRITÉRIA pro přijetí:

Děti s trvalým bydlištěm ve v obcích, které budou mít do 29. 6. 2023 uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s DSO Český Brod – Doubravčice o zajištění povinné školní docházky.

Ostatní děti do naplnění kapacity školy

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme 2 třídy, kapacita tříd je 30 žáků. Žáci budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií. V případě přihlášení většího počtu zájemců rozhodne o přijetí los.

 

Mgr. Jiří Slavík,                                                                                                Ing. Jiřina Soukupová,

ředitel školy                                                                                                      statutární zástupce zřizovatele školy

PřílohaVelikost
PDF icon zapis_do_1._trid._dso.pdf169.94 KB