Výstraha ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000162
Odesláno: 28.5.2023 10:38:37
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000161 vydanou 27.05.2023 v 09:51:49 hodin
Územní platnost: ORP Český Brod


Meteorologická situace: Do střední Evropy zasahuje výběžek tlakové výše se středem nad Britskými ostrovy.


Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
29.5. 09:00  –  do odvolání
Popis: Nebezpečí vzniku požárů vzhledem k velkému půdnímu suchu a očekávanému převážně slunečnému počasí beze srážek.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.