Výběrové řízení - Město Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Český Brod.

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta sociálních věcí odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod.

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod.

Více naleznete v přílohách.