Varování ČHMÚ

Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
15.5. 10:16  –  16.5. 24:00
Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů bude pokračovat do pondělí (16.5.). Riziko sníží dešťové srážky, které se budou vyskytovat v noci na úterý a během úterý (17.5.).
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.