Uzavření obecního úřadu

V pátek dne 13.12.2019 bude Obecní úřad v Tuchorazi uzavřen. V neodkladných záležitostech volejte p. starostu

tel. 607741549.

V Tuchorazi dne  12.12.2019

                                                                                                       Miroslav Dežo

                                                                                                          starosta