UPOZORNĚNÍ

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE DRUHÁ SPLÁTKA  POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  JE SPLATNÁ  DO 30.9.2018.