Upozornění

Upozornění

 

       Na základě sdělení vlastníka  p. ing. Jíchy Vás upozorňujeme, že  v následujících  třech dnech bude prováděno čištění bioplynové stanice, při kterém může dojít k úniku zápachu do ovzduší.

     Jedná se o mimořádnou událost.

 

V Tuchorazi dne 7.8.2017

 

                                                                                    Miroslav Dežo

                                                                                        starosta