Upozornění

Upozorňujeme, že splatnost poplatku za komunální odpad za rok 2016 je do 30.9.2016.