Pomoc Ukrajině

Na návrh starosty Zastupitelstvo obce Tuchoraz schválilo na svém veřejném zasedání dne 9. 3. 2022 finanční dar Českému červenému kříži na pomoc Ukrajině ve výši 40.000,- Kč.

Obec dále poskytne nebytové prostory k výuce češtiny ukrajinským občanům.