Vyhlášky

Změna č. 3 Územního plánu obce Tuchoraz

Obec: 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec: 

Územní plán obce Tuchoraz - Změna č. 2 - textová část

Obec: 

OZV č. 1/2015 o odpadech

Obec: 

OZV o poplatku za psa

Obec: 

OZV 2/2007

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O HOSPODAŘENÍ A O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

 

Obec: 

OZV 2/2005

 O b e c    T u c h o r a z, o k r e s K o l í n

 

Obec: 
Přihlásit se k odběru RSS - Vyhlášky