Kanalizace

Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod

Přechodná úprava provozu na sil. č. III/1132 a III/10814

UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORŇUJEME VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, ŽE VEŠKERÁ ODPADNÍ VODA Z DOMÁCNOSTÍ MUSÍ BÝT SVEDENA DO BUDOVANÉ KANALIZACE NA SPLAŠKOVOU VODU

Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Rozhodnutí uzavírka silnice III/1132

Oznámení občanům

OZNÁMENÍ OBČANŮM

OBČANÉ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA SVÉM POZEMKU /DOMOVNÍ ČÁSTI/, SE MOHOU OBRÁTIT

Harmonogram prací Kanalizace a ČOV Tuchoraz

Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice

Uzavírka silnice č. III/1132 a č. III/10814

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kanalizace