Zpoplatnění odvádění odpadních vod

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 schválilo zpoplatnění odvádění odpadních vod

od 1. 9. 2019.

Miroslav Dežo

  starosta