Změny jízdních řádů od 1.7.2015

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 

posílám Vám všem jednotný mail, jehož přílohou jsou jízdní řády všech mnou spravovaných linek, které se z jakýchkoli důvodů mění od 1.7.2015.

 

Těch důvodů změny je několik:

1)    Ukončení jedné etapy výluky S1+S7 a zahájení té další

2)    Zahájení prázdninového provozu

3)    Zahájení výluky v souvislosti s realizací etapy 1b rekonstrukce I/2 mezi Kostelcem n.Č.l. a Oleškou

 

Jsem si vědom toho, že žádná obec nebo město, jež jsou adresátem této zprávy, nepotřebují celý její obsah, ale tím, že pošlu všem všechno, doufám, že maximálně eliminuji možnost, že na někoho zapomenu.

Najděte si, prosím, tedy každý své jízdní řády.

 

Situace:  

 

30.6. končí výlukový stav na S1+S7 platný od 3.3.2015. Je nahrazen novým výlukovým stavem, který ale u většiny linek umožnil obnovu trvalého stavu z pohledu časových poloh spojů, navázaných na vlaky na trati 011. Časové polohy linky S1 odpovídají pravidelným časovým polohám od 14.12.2014, ale jedou trochu jinak spěšné vlaky, a spoje nahrazující linku S7 jsou ukončeny ve stanici Praha-Běchovice.

 

1.7. tedy začíná platit nový stav na trati 011, kterému jsou přizpůsobeny všechny návazné linky. Předpoklad platnosti tohoto stavu je 1.-.24.7. a 8.-31.8.2015. V období 25.7.-7.8.2015 bude v platnosti trochu jiný (zcela definitivní podoba není dosud známa) stav na trati 011, takže je pravděpodobné, že dojde i k drobným změnám jízdních řádů návazných autobusových linek. Tyto změny se pokusím maximálně minimalizovat (zní to divně, ale nevím, jak jinak to napsat), aby se v důsledku toho měnilo co nejméně jízdních řádů autobusových linek. Pokusím se to vyřešit případným prodloužením čekacích dob při zachování pravidelného odjezdu, nebo tím, že spoj bude případně zdržen Dispečinkem.

 

1.7. dále začíná etapa 1b rekonstrukce I/2 mezi Kostelcem n.Č.l. a Oleškou s předpokladem trvání cca do konce srpna. Tato akce má vliv na podobu jízdních řádů linek 381, 387, 402, 404 a 409. Je to ta dlouho oddalovaná etapa, která podle původního plánu už měla skončit. Tím, že se posunula do prázdnin, odpadá nutnost řešení přeplňování ranního školního spoje.

 

Stále trvají výluky linky 423 v Úvalech, linky 435 mezi Tismicemi a Vrátkovem, linky 422 v Kouřimi a linek 412+427 mezi Vyšehořovicemi a Vykání.

 

 

K jednotlivým linkám

 

381 výlukový stav, etapa 1b rekonstrukce I/2 (zrušení zastávky „KnČl, Svatbínská“ v obou směrech), *

387výlukový stav, etapa 1b rekonstrukce I/2 (zrušení zastávky „KnČl, Svatbínská“ v obou směrech, ve směru do Prahy zrušeny dále zastávky „Nušice,Na Kladívku“ a „Prusice,rozc.“, linka vedena z Nučic do KnČl odklonem přes Olešku, časové polohy spojů v úseku „Háje – KnČl“ zachovány), *

398trvalý stav – prázdniny (prázdninové omezení v ranní špičce jako v předešlých letech)

402výlukový stav, etapa 1b rekonstrukce I/2 (obousměrně zrušena zast. „KnČl, sanatorium“ a „KnČl, Svatbínská“, linka je vedena přes Svatbín a zastavuje v zastávkách „KnČl, Chaloupky“ a „KnČl, Svatbín“ – v podstatě kvůli přehlednosti, protože do těchto zastávek zajíždí i linka 409, a to jak v trvalém, tak výlukovém stavu), kvůli změně trasy jsou mírně upraveny časové polohy spojů, *

404výlukový stav, etapa 1b rekonstrukce I/2 (směr z KnČl dle pravidelného stavu, směr do KnČl všechny spoje až na poslední v PD přes zastávky „Nučice, Na Kladívku“ a „Prusice“ jako náhrada za odklon linky 387, zastávka „Prusice“ pro oba směry sloučena do zastávky na severní hraně komunikace), kvůli návaznostem v KnČl jsou mírně upraveny časové polohy spojů, ale tak, aby nebyly narušeny návaznosti ve Stříbrné Skalici

409výlukový stav, etapa 1b rekonstrukce I/2 (obousměrně zrušena zast. „KnČl, sanatorium“ a „KnČl, Svatbínská“, sled zastávek „KnČl, Svatbín“ a „KnČl, Chaloupky“ zachován, stejně jako časové polohy v konečných zastávkách), *

410trvalý stav

411výlukový stav, dopad další etapy výluky S1+S7, posun ráno v PD kvůli změně spěšných vlaků, jinak trvalý stav

412výlukový stav, trvá výluka Vyšehořovice – Vykáň, jinak trvalý stav

422výlukový stav, trvá výluka v Kouřimi, jinak trvalý stav

423výlukový stav, trvá výluka v Úvalech, jinak trvalý stav

426trvalý stav – prázdniny (nezajíždění do zastávky „Poříčany, škola“) + úpravy návazností převedené z výlukového do trvalého stavu, zohlednění úpravy jízdních dob Č.Brod – Břežany II a drobná úprava návazností v Rostoklatech, dále posun ranního spoje z ČB do Peček, aby lépe vycházela návaznost v Tatcích

427 výlukový stav – trvá výluka Vyšehořovice – Vykáň, posun ranního spoje do Kounic z oběhových důvodů, protože vůz pokračuje jako spoj linky 411, který musí jet dříve

429trvalý stav – prázdniny (nezajíždění do zastávky „Poříčany, škola“ a posuny spojů kvůli návaznostem s linkou 398)

430trvalý stav

433trvalý stav

435výlukový stav – trvá výluka Tismice – Vrátkov, jinak trvalý stav

443trvalý stav

491výlukový stav, dopad další etapy výluky S1+S7, posun ráno v PD kvůli změně spěšných vlaků, jinak trvalý stav

492trvalý stav

 

* po dobu trvání etapy 1b rekonstrukce I/2 jsou návaznosti linek 402 a 409 s ostatními linkami v zastávce „Kostelec n.Č.l., sanatorium“ převedeny do zastávky „Kostelec n.Č.l., náměstí“.

 

 

**************************************************