Uzavření OÚ

V úterý 25. 8. 2020 bude Obecní úřad v Tuchorazi uzavřen. V neodkladných záležitostech volejte p. starostu

tel. 607741549.

V Tuchorazi dne  24. 8. 2020

                                                                                                       Miroslav Dežo

                                                                                                          starosta