Ukládání větví

Z důvodu nedisciplinovaného ukládání dřevní  hmoty vedle sběrného dvora, který je soukromým pozemkem  musela byt přijatá tato opatření:

V současné době již není možno ukládat dřevní hmotu na tento pozemek.

Obecní úřad zajistí kontejner, který bude přistaven pouze pro ukládání větví a pouze v předem určený den.

Ukládání bude probíhat za účasti pracovníka obecního úřadu, tak, aby nebylo možno do kontejneru vložit nevhodný odpad, tak jako tomu bylo doposud.

Věříme, že tímto opatřením do budoucna zamezíme vzniku divoké skládky, která na tomto místě vznikla.

                                    Děkujeme za pochopení

                                                                                   Miroslav Dežo

                                                                                     starosta