Stavy elektroměrů

Ve dnech 11. až 13.3.2020 bude pracovnice rozvodných závodů zapisovat stavy elektroměrů. V případě Vaší nepřítomnosti nechte prosím lístek se stavy elektroměrů na viditelném místě.

V Tuchorazi dne 27.2.2020

                                                                                 Miroslav  Dežo

                                                                                       starosta