Stavy elektroměrů

UPOZORNĚNÍ

VE DNECH 16. A  17.3.2017 BUDE PRACOVNICE ROZVODNÝCH ZÁVODŮ ZAPISOVAT STAVY ELEKTROMĚRŮ.

V PŘÍPADĚ VAŠÍ NEPŘÍTOMNOSTI NECHTE PROSÍM  LÍSTEK SE STAVEM ELEKTROMĚRŮ NA VIDITELNÉM MÍSTĚ.