PRZECHWOZD-Den otevřených dveří u minikoní, nábor dětí a mládeže do kroužků