PŘISTOUPIMSKÉ POSVÍCENÍ 2018 a VÝROČÍ 100 LET ZALOŽENÍ REPUBLIKY