Poděkování

Vážení spoluobčané, velmi si vážíme pracovního nasazení všech dobrovolníků, kteří se v těchto náročných dnech zapojili do šití roušek nebo darovali materiál na jejich výrobu. Jejich aktivity si velmi vážíme. Vaše darované roušky jsou předávány spoluobčanům. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří se řídí nařízením vlády ČR.

 Miroslav Dežo

     starosta