Platby poplatků v roce 2019

Poplatky za odpad a psa za rok 2019 můžete uhradit v hotovosti od 21.1.2019  vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod.

Poplatek za psa je splatný do 28.2.,  poplatek za odpad ve dvou splátkách do 31.3.2019 a do 30.9.2019.

V Tuchorazi dne 2.1.2019

                                                                                        Miroslav Dežo

                                                                                               starosta