Oznámení o přerušení dodávky vody - porucha vodovodního řadu