Oznámení

Dne 12.11.2019 bude Obecní úřad v Tuchorazi otevřen pouze do 10,30 hod. V neodkladných záležitostech volejte pana starostu  tel. č. 607741549.

V Tuchorazi dne 12.11.2019

                                                                                          Miroslav Dežo

                                                                                             starosta