Odvolání výzvy k omezení čerpání vody

Od dnešního dne, tj. od 25. srpna 2015 odvoláváme platnost výzvy k omezení čerpání vody, která byla vyhlášena dne 16. července 2015.

Vodoprávní úřad MěÚ Český Brod