Mimořádná opatření COVID - 19 od 1.4. do 11.4.2020

1. V době pandemie koronaviru je nutná zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Mimo svá obydlí je nařízeno nošení roušek, respirátorů a jiných pomůcek, které zachycují viry a chrání nos a ústa. Výjimku tvoří děti do 2 let a řidiči motorových vozidel, jsou –li sami v uzavřeném vozidle.

2. Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti je prodlouženo a bude platit nejméně do 11. dubna 2020 do 6:00 hodin ráno. Po dobu nouzového stavu je třeba omezit vycházky pouze na nejnutnější cesty do obchodů potravin, lékáren, do zaměstnání nebo za rodinou.

3 .Pokud jste v karanténě, buďte zodpovědní a dodržujte ji!

4. Na veřejně dostupných místech se nyní pohybujte nejvýše ve skupinkách po dvou. Výjimku mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo ti, co vykonávají svá povolání či podnikatelskou činnost. Při kontaktu s ostatními osobami zachovávejte odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

5.Při nákupu v samoobsluhách je nutné používat jednorázové rukavice nebo jiné obdobné ochranné pomůcky jako jsou igelitové sáčky.

6. Doporučujeme zvýšenou opatrnost a obezřetnost při koupi nebo změně nabízených zvýhodněných služeb jako jsou dodávky elektřiny, plynu nebo telefonních tarifů.

7. Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. OSVČ bude ošetřovné vypláceno od 1. dubna zpětně.

8. Senioři, osamělé nebo tělesně postižené osoby, nebo osoby v karanténě, o které se nemá kdo postarat, v případě potřeby zajištění nákupu mohou volat na tel. 607741549 .

9. Nadále platí omezení úředních hodin Obecního úřadu  na pondělí a středu  od 8 do 11 hod. Žádosti vyřizujte telefonicky na tel. 321623343  nebo elektronicky na  obectuchoraz@volny.cz